Seermåling i Danmark

Troværdig – transparent – uafhængig – seermåling

Den 1. januar 2022 starter Nielsens TV- og streamingmåling op i Danmark i samarbejde med DR, TV 2, Nordic Entertainment Group og Discovery Networks. Nielsen har siden 1950’erne foretaget TV-målinger i hele verden, og vi er glade og stolte over at kunne igangsætte vores måling i Danmark, nu med den historiske ændring, at måle ikke blot TV, men også danskernes streamingvaner.

Den nye aftale mellem Nielsen og TV-stationerne er den mest omfangsrige og detaljerede måling af danskernes brug af TV- og streamingplatforme til dato, da der I den kommende måling rapporteres dagligt på mindst 1.570 husstande (30 procent flere end i de tidligere danske TV-målinger) svarende til cirka 3.500 personer.

Nielsen vil måle husstandenes TV-sening gennem vores nanometer, og samtidig vil målingen benytte en ny og forenklet teknologi til at opfange streaming-sening. Nielsens streamingmeter sikrer måling ved ét solidt og fuldt repræsentativt opbygget panel, der gør brug af passiv dataindsamling i hver husstand, der indgår i panelet. Nielsens måleudstyr sikrer, at målingen kan være fuldt dækkende for danske husstandes forbrug af såvel streaming som traditionel tv-sening.

Hvordan gør vi det?

Hvert år udfører Nielsen en Establishment Survey med over 6000 tilfældigt udvalgte husstande på tværs af Danmark. Undersøgelsen giver et opdateret billede af danske husholdningers demografi, og alle i husstandens adgang til og brug af TV og Streaming indhold på tværs af TV, Smartphones, Tablets og PC’ere.

De vægtede resultater fra den gennemførte Establishment Survey bruges til at sikre, at et repræsentativt udsnit af den danske befolkning deltager i Nielsens TV- og streamingpanel. Panelet er sammensat af personer, som har givet os tilladelse til at måle, hvad de ser på TV og streamer på deres digitale enheder. Man kan ikke selv melde sig til panelet, man bliver tilfældigt udtrukket til at kunne deltage.

Hvis du ønsker at få tilsendt Establishment Survey som rapport (på engelsk) bedes du kontakte Emil Holt på email: emil.holt@nielsen.com

Måling af seere I Danmark

Fra 2022 vil Nielsen bruge oplysninger om, hvem der ser indhold såsom tv-programmer til at lave den daglige seermåling for Danmark. Seningen angives ofte som en procentdel af en bestemt befolkningsgruppe, der har set bestemt indhold eller en bestemt reklame og bruges af tv-stationer og annoncører til at forstå, hvordan deres indhold klarede sig i forhold til deres mål. Dette kan være alt fra et underholdningsprogram, en sportsbegivenhed, en del af en nyhedsudsendelse i en længere udsendelse eller en bestemt reklame.

Hvordan kommer vi frem til seermålingen?

Vi måler alt indhold, der vises via dit TV eller digitale enheder såsom en bærbar computer, tablet eller smartphone. Nielsen måler både live-udsendelser som vises i dit TV, når du tænder for dette, såkaldt flow-TV, og indhold som du kan se på streamingtjenester, når du ønsker.

Hvordan fungerer seermålingen?

For at kunne identificere det nøjagtige indhold eller den TV-kanal, der vises, bruger Nielsen en avanceret vandmærke- og lydsignaturteknologi i Danmark. Vores avancerede vandmærkning kan identificere TV-lydkoder, der genkender det viste indhold. Lydsignaturer er data, der udtrækkes fra lydsignalet fra det program, der vises. Alt indhold har en unik lydsignatur, der gør det muligt for Nielsen at identificere kanalen og indholdet.

Som nævnt vil Nielsen også indsamle data om streamingaktivitet fra digitale enheder, når streamingindholdet leveres af en af vores danske TV-selskabskunder. Nielsen indsamler alle data under nøje overholdelse af lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, før vi anvender avancerede analyser til at beregne data. Vi kan ikke registrere eller rapportere om indhold fra besøgte hjemmesider eller få adgang til personlige oplysninger, der sendes, herunder brugernavne, adgangskoder, konto- eller kreditkortoplysninger, e-mail eller opslag på sociale medier.

Uafhængigt og præcist data

Nielsens seerpanel I Danmark

Vores danske paneldeltagere får mulighed for at blive hørt og repræsentere det generelle danske samfunds TV- og streamingaktivitet. Ved at deltage i TV- og streamingpanelet fortæller vores panelister mediebranchen, hvad folk kan lide og foretrækker at se. TV-stationerne kan dermed tilrettelægge deres programmer og udsendelser efter hvad den danske befolkning ønsker at se i TV samt streamer. 

Hvordan fungerer Nielsens paneler? Forestil dig en forsker, der undersøger en sø. For at lære mere om den tager han en lille vandprøve, som deler de samme karakteristika som den samlede vandmængde. På samme måde er et panel et repræsentativt udsnit af hele befolkningen, som afspejler karakteristika såsom køn, alder og region. Nielsens paneler er udviklet til at sikre, at vi forstår, hvad der sker i den brede befolkning uden at skulle interagere med hver enkelt person i landet.

Er det fortroligt at være paneldeltager?

Det er meget vigtigt for os at understrege, at som deltager i Nielsens TV- og streamingpanel holdes din identitet hemmelig og forbliver altid privat for Nielsens samarbejdspartnere og kunder. På samme måde opfordrer vi vores panelister til ikke oplyse nogen om deres deltagelse i vores panel, bortset fra gæster, som også registrerer deres TV-sening, mens de er i husstanden. Dette sikrer, at vores måling forbliver uafhængig.

Påvirker medlemskabet af et nielsen-panel mit privatliv?

Hos Nielsen er vi forpligtet til at beskytte dit privatliv; det er afgørende for vores os. Paneldeltagernes data indsamles og vedligeholdes i overensstemmelse med lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR. Nielsen og dets kunder vil aldrig bruge personoplysninger, der identificerer vores paneldeltagere, såsom navn, adresse eller e-mail, til at reklamere for, promovere eller markedsføre tredjepartsvarer eller -tjenester over for dem. Vi bruger værktøjer og metoder til at sikre, at den enkelte paneldeltager aldrig kan identificeres i de rapporter, vi laver til vores kunder.

Hvordan bliver man medlem af et nielsen-panel?

Husstande og personer udvælges statistisk af Nielsen og dets partnere. Det er ikke muligt at melde sig frivilligt eller udpege andre til at deltage i panelet.

Hvem kan blive paneldeltager?

Det betyder ikke noget, om der er en eller ti personer i din husstand, om du bor i byen eller på landet. Alle kan blive inviteret til at deltage. Personer, der arbejder for Nielsen, deres nærmeste familiemedlemmer eller medlemmer af deres husstand, samt folk der arbejder i medierne eller tilknyttede industrier, kan ikke deltage i vores paneler.

Modtager nielsens paneldeltagere betaling?

Som tak for at være medlem modtager Nielsens paneldeltagere point flere gange om året, der kan indløses til gavekort, samt andre incitamenter for deres fortsatte deltagelse og engagement.

Rigtige mennesker. Rigtigt medieforbrug.

Gå fra seermåling til seer-insights

Nielsens tv-seer måling viser hvad danskerne ser og giver dermed indblik i, hvor mange der ser hver enkelt tv-station, tv-program og streamingtjenester, samt den samlede tid der bliver brugt på hvert program og tv-station.

Nielsen panelet

Nielsens TV- og streamingpanel består af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Disse udvalgte husstande repræsenterer TV- og streamingaktiviteten blandt danskerne. Vi sikrer løbende en korrekt demografisk måling af hele befolkningen, så alle TV- og streamingvaner repræsenteres i panelet – en person, som kun ser sporadisk TV, er derfor lige så vigtig som én, der dagligt ser TV.

Den information, som vi indsamler om vores panelister, bruges kun til en repræsentativ stikprøve af den danske befolkning. Vi er forpligtet til at beskytte panelistenes privatliv; det er afgørende for os. Paneldeltagernes data indsamles og vedligeholdes i overensstemmelse med lokale og europæiske love om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR.

Nielsen og vores kunder vil aldrig bruge information eller personoplysninger, der identificerer vores paneldeltagere, såsom navn, adresse eller e-mail, til at reklamere for, promovere eller markedsføre tredjepartsvarer eller -tjenester over for dem. Vi bruger alle nødvendige værktøjer og metoder til at sikre, at den enkelte paneldeltager aldrig kan identificeres i de rapporter, vi laver til vores kunder.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er TV- og streamingpanelets størrelse?

Det danske TV- og streamingpanel er et såkaldt single source panel. Herfra måler Nielsen al seeraktivitet i husstanden, både fra lineært TV og streaming på digitale enheder samt enheder, som er tilsluttet TV’et. Panelstørrelsen er 1.750 installerede husstande og den rapporterede data kommer fra minimum 1.570 husstande hver dag. Panelisterne, som er tilknyttet målingen pr. 1. januar 2022, er nye husstande og rekrutteres efter en ny, forbedret og valid metode.

2. Hvad betyder det at panelet er et single source panel?

Det danske TV- og streamingpanel er et single source panel, da Nielsen registrerer al TV- og streamingaktivitet fra én enkelt kilde: panelet. Vi registrerer al seeraktivitet i husstanden, både fra lineært TV, streaming på digitale enheder samt enheder tilsluttet TV’et, hvilket gør det nemmere for virksomheder og bureauer at vide – på et individualiseret og anonymt niveau – hvem, der ser deres programmer, annoncer eller kampagner, samt hvornår og hvordan de gør det.

3. Hvordan bliver panelisterne rekrutteret?

Establishment surveyen er det første skridt hen mod at starte enhver seermålingsundersøgelse. Kvaliteten af denne survey er essentiel, da den definerer universet. Med udgangspunkt i resultaterne af Establishment surveyen rekrutteres panelet således, at vi inddrager alle centrale målgrupper i panelet, da vi ønsker at repræsentere hele den danske befolkning.

4. Kan jeg selv tilmelde mig panelet?

Det er ikke muligt aktivt at tilmelde sig Nielsens TV- og streamingpanel, da panelisterne er udvalgt på baggrund af den statistiske data i vores Establishment survey. Det er udelukkende muligt at deltage, hvis man modtager et opkald og bliver inviteret gennem vores rekrutteringsproces.

5. Hvordan bliver streamingaktiviteten målt?

Nielsen måler streamingaktivitet gennem persondrevne paneler og proprietær måleteknologi for at måle hvilket indhold, der streames, den enhed, der bruges til at streame (smart-TV, tilsluttede enheder, videospilskonsoller) samt kilden hvorfra der streames. I hver husstand i vores panel har vi derfor en streamingmåler installeret til at måle dette.

6. Hvilken indvirkning har det, at målingen bygger på sekund-til-sekund og ikke minut-til-minut registrering?

Både Nielsens TV- og streamingmålere registrerer visning helt ned på sekund-niveau. Med brug af lydmatching er vores måleudstyr i stand til nøjagtigt at identificere og kreditere visningssegmenter på 15 sekunder eller længere baseret på den aktuelle generation af lydsignaturer. Sekund-til-sekund-målingen er mere nøjagtig og valid og er derfor den, som Nielsen bruger til at måle TV- og streamingvisning.

7. Hvordan beskytter Nielsen panelisternes private information?

Læs mere om Nielsens privatlivsprincipper her. Potentielle TV- og streaming-panelister vil også modtage detaljeret information om, hvordan vi indsamler og bruger deres data, før de beslutter sig for at deltage. Når først panelisterne melder sig ind i TV- og streamingpanelet, kan de ikke dele, at de er en del af panelet. Vi beder panelisterne om ikke at diskutere deres deltagelse med personer uden for husstanden, herunder på sociale medier og hjemmesider. Dette hjælper med at holde vores vurderinger så uafhængige som muligt.

8. Hvad skal panelisterne gøre for at registrere deres TV- og streamingaktivitet?

Når måleudstyret er installeret i husstanden, får panelisterne en fjernbetjening, som tilsluttes TV-meteret. Fjernbetjeningen bruges, når panelisterne ser TV. Her skal de blot klikke på den individuelle knap, som er tildelt dem eller deres faste gæster. Ved streaming er panelisterne ikke forpligtet til at gøre noget aktivt. Når først deres digitale enheder er parret med streamingmåleren, registreres aktiviteten automatisk.

9. Hvad modtager panelisterne for deres deltagelse i panelet?

Panelisterne modtager minimum 700 kr. om året for deres deltagelse i TV- og streamingpanelet. Incitamenterne vil blive givet i løbet af året og når/hvis panelisterne deltager i undersøgelser eller tester nye funktioner.

10. Hvordan gør I? Mere om metoden bag – Establishment Survey

Hvis du ønsker at få tilsendt Establishment Survey som rapport (på engelsk) bedes du kontakte Emil Holt på email: emil.holt@nielsen.com